ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2012

ಜೀವನವೆಂಬ ರೈಲು !!!!!

{ಚಿತ್ರ  ಕೃಪೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ}


ಜೀವನದ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ 
ಭಾವನೆಗಳ ಕಂಬಿಯ  ಮೇಲೆ
ಮನಸುಗಳಿಗೆ ಕನಸು ತುಂಬಿ 
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ 
ಈ ರೈಲು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಜೀವನದ ರೈಲು ನಡೆದಿದೆ 
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆ 
ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಮಿಂಚಿ 
ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಾಗ ಕರಗಿ 
ಅನುದಿನವೂ ನಿರಂತರ ಸಾಗಿದೆ  


ಜೀವನದ ರೈಲು ಸಾಗಿದೆ 
ನಗು ಅಳುವಿನ  ಮೇಲೆ 
ನಕ್ಕಾಗ  ಸಂತಸದಿ ಹಿಗ್ಗಿ 
ಅತ್ತಾಗ  ದುಃಖದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ 
ನಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಯದಿ ಸಾಗಿದೆ


ಜೀವನದ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದೆ 
ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಜ್ಞಾನ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ 
ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕರಗಿ  


                                                           ಸಾಗುತ್ತಾ ಸುಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕಿದೆ
{ಚಿತ್ರ  ಕೃಪೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ}
ಜೀವನದ ರೈಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ  
ಪಾಪಾ ಪುಣ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟೆಮೇಲೆ  
ಪಾಪದ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿ  
ಪುಣ್ಯದ ನಾಕದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿ
ಗುರಿಯ ಹುಡುಕಿ ಸಾಗಿದೆ.   

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2012

ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ ...................................................??????


ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ .................?
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ .
ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ ................?


ಅಳುಕುತ್ತಾ  ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ  ಮನ 

.  ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಹೊತ್ತು  ಪೊರೆವ ಭೂಮಿ
ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡುವ ಆ  ಗಾಳಿ
ಇಳೆಯ  ನೀರಡಿಕೆ ನೀಗಿಪ   ಮಳೆ ಹನಿ       
ಎಂದೂ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ  ಸನ್ಮಾನ  ...........!!
 ನಾ ಪಡೆದರೆ .......ಸನ್ಮಾನ ,
ಆಗದೆ  ಬದುಕಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ನೋವಿನ  ಸಿಂಚನ
ಬೇಡ ಬಿಡಿ ...ನನಗೇಕೆ  ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ


ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಚೆಲುವಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು,
ಹಾಡಿ ಹಾರಿ ನಲಿದಿಹ ಶುಕ ಪಿಕಗಳು ,
ಮುಗ್ಧ ಮನದ ಆ  ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು
ಎಂದೂ ಕೋರಲಿಲ್ಲ   ಸನ್ಮಾನ ...!!

 ನಾ ಪಡೆದರೆ .......ಸನ್ಮಾನ ,
ಆಗದೆ  ಬದುಕಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಮಜ್ಜನ
ಬೇಡ ಬಿಡಿ ...ನನಗೇಕೆ  ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ


 ಮಾಮರದಿ  ಹಾಡುವ  ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ,
 ಕಾನನದಿ ನರ್ತಿಸುವ ಮುದ್ದು ಮಯೂರಿಯ ಕಲೆ
ಕಾನನದ  ಆಭರಣಗಳಾದ ಆ  ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳೇ
    ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ    ....!!
   ನಾ ಪಡೆದರೆ .......ಸನ್ಮಾನ ,
ಆಗದೆ  ಬದುಕಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಪಟತೆಯ ದರ್ಶನ
ಬೇಡ ಬಿಡಿ ...ನನಗೇಕೆ  ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ
ತೋಟದಲಿ  ಕಂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು  ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು
 ನೀರಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವ ಆ ವಿಸ್ಮಯ    ಮೀನುಗಳು
ಬಾನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಟ್ಟ  ಕಾಮ ಬಿಲ್ಲು
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ........!!
  ನಾ ಪಡೆದರೆ .......ಸನ್ಮಾನ ,
ಆಗದೆ  ಬದುಕಿನ ಓಘಕ್ಕೆ   ಕುಟಿಲತೆಯ  ದರ್ಶನ

ಬೇಡ ಬಿಡಿ ...ನನಗೇಕೆ  ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ

ಇಡೀ  ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೇಡದಿದ್ದರೂ  ಯಾವುದೇ ಸನ್ಮಾನ
 ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಈ  ಮರ್ಕಟ ಮನ
ಸನ್ಮಾನದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕರಗುತಿದೇ  ಜ್ಞಾನ
ಸತ್ಯ  ಎದುರಿದ್ದರೂ  ಕಲಿಯದ  ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ .