ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2011

"ಮನದಾಳದ ಹಾರೈಕೆ "

                                                                                                                                                    

ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಭಂಡಾರವೇ
ನೀನು , ಓ ಮುದ್ದು ಮಗುವೆ
ನಿನ್ನೊಂದೊಂದು ಲೀಲೆಯೂ
ಒಂದು ಸುಖದ ಗೀತೆ !
     
                                                                                                                                                        ನೀನು ಆಗಮಿಸುವೆಯೆಂದು
ಅರಿತಾಗ ನಾವು ಹೆಣೆದ
ಕನಸುಗಳೆಷ್ಟು ಬಲ್ಲೆಯಾ  ?
 ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈ
ಮನವೆಲ್ಲ ಕಾತುರತೆಯ
ಹಂದರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಜಾರಿದ
ರಾತ್ರಿಗಳೆಷ್ಟು    ಬಲ್ಲೆಯಾ ?

ನನಗೆ ನಡೆದ ಆರೈಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನೇಯ್ದ                                                                                                                                                       
ರತ್ನಕಂಬಳಿ ಕಂದಾ.......!

ನಿನ್ನ  ಆ ಚೆಂದುಟಿ ನಗುವ 
ನೆನೆಯುತ್ತಾ  ನನ್ನ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ
ಕಳೆದೇಹೋದವು ಕಂದಾ ...........!


ಅಂತೂ ನೀನು ಧರೆಗಿಳಿದೆ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರ 
ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ  ಬಂದೆ ನೀ ಕಂದಾ .......!ಅನುಭವಿಸಿದ  ಆದಿನಗಳ ನೋವಿಗೆ
ಇಂದು ನಿನ್ನ  ನಗುವಿನ ಜೇನಿನ ಸ್ವಾದ
ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಸುಖವನಿತ್ತೆ  ಓ ಕಂದಾ .....!                                                                                              
 

ಸುಖವಾಗಿರು ಮುದ್ದು  ಮಗುವೆ
ತಾಯ ಮಡಿಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ
ಜೀವನದ ಸುಧೆ ನಿನ್ನದಾಗಲಿ ..........ಕಂದಾ !